Accesul pacienților la medicamente inovatoare în România

acces inovatie

În perioada 2012-2021, dintre cele 460 de medicamente noi lansate global1, în Europa au devenit disponibile în medie 39%, iar în România 37%. Țările din Europa lansează doar 15% dintre medicamentele noi în decurs de un an de la prima lansare globală, iar, în România, doar 6% dintre acestea au fost accesibile în primul an.

În medie, între 2012-2021, medicamentele noi au fost lansate în Europa la doi ani după prima lansare globală, însă, în România, timpul mediu de acces este de 32 de luni (locul 24 din 29 de țări evaluate). Statele europene care oferă accesul cel mai rapid la inovație, conform raportului recent PhRMA, sunt Germania, Austria, Marea Britanie, Danemarca si Norvegia (după 11-13 luni de la lansarea globală a unui nou medicament2).

Accesul pacienților la medicamente de ultimă generație, salvatoare de vieți, se realizează în România cu o întârziere de 9183 zile, în timp ce media europeană este de 517 zile de la obținerea autorizației de punere pe piață.

Grafic: Timpul mediu de la aprobarea centrală până la disponibilitatea medicamentelor inovatoare în Europa (2018-2021)
Sursa: Indicatorul EFPIA 2022 Patient WAIT, Date IQVIA, slide 13

Asociația Local American Working Group – LAWG susține creșterea accesului rapid la medicamente inovatoare în România, ce pot oferi pacienților o speranță de viață crescută și o calitate a vieții îmbunătățită.

  1. PhRMA Raportul Global Access to New Medicines 2023: https://phrma.org/-/media/Project/PhRMA/PhRMA- Org/PhRMA-Refresh/Report-PDFs/A-C/2023-04-20-PhRMA-Global-Access-to-New-Medicines-Report- FINAL-1.pdf ↩︎
  2. PhRMA Raportul Global Access to New Medicines 2023: https://phrma.org/-/media/Project/ PhRMA/PhRMA-Org/PhRMA-Refresh/Report-PDFs/A-C/2023-04-20-PhRMA-Global-Access-to-New-Medicines-Report-FINAL-1.pdf ↩︎
  3. Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), Indicatorul EFPIA 2022 Patient WAIT:
    hqps://www.efpia.eu/media/s4qf1eqo/efpia_pa,ent_wait_indicator_final_report.pdf ↩︎