O nouă legislație pentru pacienții din România

Dezbaterea “Legislaţia – aliat sau duşman al pacienţilor din România?” care a avut loc pe data de 13 martie 2012, la Casa Universitarilor din Bucureşti, s-a bucurat de un număr mare de participanţi (120), reunind autorităţile din domeniul sanitar şi reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi pentru a dezbate pe marginea problemelor cu care se confruntă pacienţii din România şi pentru a găsi soluţiile potrivite pentru rezolvarea acestora.

“Pacientul român se izbeşte zilnic de bariere în spitalele din România. De aceea trebuie să ne dezvăluiţi ceea ce vă doare ca să vă putem ajuta”, a declarat Simona Maria Vlădica, Director General Sănătatea Media Group, organizatorul evenimentului.

Punctele forte ale dezbaterii au fost: propunerea unei noi legi privind drepturile şi obligaţiile pacienţilor din România, precum şi înfiinţarea unei instituţii autonome şi independente – Avocatul Pacientului, care să apere şi să promoveze demnitatea şi drepturile pacienţilor.

Făcând referire la noua lege a drepturilor pacienţilor, Vasile Barbu, președintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, şi-a manifestat disponibilitatea de a colabora la elaborarea proiectului de lege “care să răspundă nevoilor reale ale pacienţilor, adaptată la reglementările Uniunii Europene” şi a prezentat în acest sens un draft al noii legi privind drepturile pacienţilor pe care a supus-o dezbaterii auditoriului.

În ceea ce priveşte conţinutul noii legi, Vasile Barbu a subliniat obligativitatea introducerii unei reglementări în noua lege a pacienţilor care să stipuleze faptul că “este necesară pregătirea psihologică a pacienţilor înainte de operaţie, care să fie realizată cu ajutorul unei echipe complexe, din care să facă parte şi un psiholog, care să contribuie la echilibrul psihologic al pacientului”.

“Trebuie să realizăm că suntem pacienţi şi că vom avea nevoie de îngrijiri medicale. De aceea, alături de dumneavoastră, care sunteţi centrul sănătăţii, să plecăm astăzi de aici cu o propunere de lege care să fie înaintată în Parlament”, a susţinut Cristian Hotoboc, președintele Alianţei pentru Sănătate din România.

“Este obligatorie elaborarea unei noi legi a sănătăţii. O lege bazată pe soluţionarea problemelor pacienţilor din România este chiar indicată. Aceste întâlniri sunt foarte importante, dar trebuie să aibă un efect şi o finalitate. Am fost atrasă de dorinţa dumneavoastră de a face propuneri de lege. Cu toate acestea, lupta pentru aprobarea legii va fi dusă în Parlament”, a declarat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor.

Tot în cadrul aceluiaşi eveniment, sub sloganul Dreptul tău la sănătate, Sănătatea Media Group a iniţiat înfiinţarea instituţiei Avocatul Pacientului.

Instituţia “Avocatul Pacientului”, salutată de participanţii prezenţi la dezbaterea organizată cu ocazia Zilei Europene a Pacientului, este o instituție autonomă şi independentă şi are drept scop apărarea drepturilor pacienților în raporturile acestora cu autorităţile publice și cele medicale.

„Avocatul Pacientului este o idee interesantă şi aici am putea colabora pentru că este nevoie de o astfel de entitate care să apere drepturile pacienţilor”, a declarat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor.

Activitatea Avocatului Pacientului este ghidată de următoarele principii: respect, implicare şi informare.

Obiectivele Avocatului Pacientului cuprind: apărarea demnităţii şi promovării drepturilor şi intereselor pacienților, primirea petiţiilor formulate de pacienți, lezați prin încălcarea drepturilor de către autorităţi sau cadre medicale, verificarea activităţii de rezolvare legală a petiţiilor primite şi solicitarea autorităţilor în cauză să înceteze încălcărea drepturilor pacienților şi repararea prejudiciilor. De asemenea, Avocatul Pacientului formulează puncte de vedere cu privire la rezolvarea cazurilor semnalate prin petiții, propune aprobarea unei noi profesii – „însoțitorul bolnavului”, care are menirea de a oferi informații și de a face anumite recomandări pacienților, în funcție de afecțiunea fiecăruia şi oferă consultanță pacienților, prin informarea acestora asupra drepturilor oferite de lege.

Iniţiatoarea proiectului Avocatul Pacientului, Lector Univ. Drd. Simona Maria Vlădica, a subliniat în cadrul prezentarii că: “Este dreptul pacientului să aibă acces la informaţii legate de boala sa şi să participe la diferite programe de educare continuă- iniţiate şi desfăşurate de această instituţie nou creată – fapt ce va conduce la o mai bună cunoaştere a afecţiunilor, precum şi la restaurarea relaţiei dintre medic şi pacient.”

Aşadar, Avocatul Pacientului îşi doreşte să se implice în educaţia pacienţilor din România, ţara noastră fiind deficitară din punct de vedere al educaţiei medicale la nivelul fiecărui individ. Educaţia pacienţilor români va fi realizată prin intermediul site-ului www.avocatulpacientului.ro şi prin campanii de informare sau conferinţe.

La eveniment au participat în calitate de invitaţi să ia cuvântul, personalităţi importante din lumea medicală (Conf. Univ. Dr. Alexandru Rafila, medic primar Institutul de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş, Dr.Eduard Dobre, Director Executiv PALMED, Măriuca Ivan, Preşedinte Asociaţia Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu), precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi: Asociaţia Aripi, Asociaţia Încrederea, Asociaţia PAVEL, Asociaţia Română de Cancer – Grupul Destine Comune, Hospice Casa Speranţei, Asociaţia Transplantaţilor, Asociaţia Equilibre, Asociaţia pentru persoane cu handicap Speranţa, Asociaţia Sano-Hep, Societatea Română Alzheimer, Asociaţia Salvează Vieţi, Asociaţia Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu.

„Legislaţia – aliat sau duşman al pacienţilor din România?!” este un eveniment marca Sănătatea Media Group, organizat în parteneriat cu Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, susținut de Local American Working Group.

Publicat la

în