LAWG & AmCham propun soluții pentru finanțarea sistemului de sănătate din România

Raportul de față este rezultatul unui efort comun al LAWG și AmCham de a contribui la atingerea obiectivului de îmbunătățire a stării de sănătate a populației, prin promovarea și susținerea investiției în sistemul de sănătate.

Scopul raportului este de a prezenta, într-un document de sinteză, soluții viabile pentru finanțarea sistemului de sănătate, soluții rezultate din diverse cercetări și analize care s-au făcut în ultimii ani și care au fost analizate și propuse de experți în domeniu.

Prin acest raport comun, LAWG și AmCham își propun să sublinieze principalele caracteristici ale modului în care este finanțat sistemul de sănătate din România, să prezinte direcții posibile de creștere a finanțării sistemului de sănătate și de utilizare eficientă a resurselor, să accentueze importanța investiției în inovație și prevenție pentru sănătatea unei națiuni și să militeze pentru creșterea transparenței datelor și a procesului decizional în implementatea de politici publice în domeniul sănătății.

Raportul integrează concluziile și recomandările unor studii realizate în ultimii ani la inițiativa LAWG și AmCham, și anume:

– Information Paper Explaining AmCham EU’s Position on Investment in Healthcare, realizat de American Chamber of Commerce to the European Union, decembrie 2011;

– Policy Brief Veniturile și cheltuielile sistemului de sănătate – scurtă analiză comparativă a variantelor de reformă, realizat de EFOR pentru LAWG, mai 2012;

– Studiul “Politica privind medicamentele compensate în România 2008 – 2013,” realizat de Mind Research&Rating pentru LAWG, octombrie 2013.

De asemenea, au fost luate în considerare și alte analize, recomandări și date din studii și rapoarte elaborate de organisme internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Iulia Perca, LAWG

Publicat la

în